Jesteś tutaj: Program

Program

Piątek, 11.06.2021

Panel 1

13.45 - 13.50

Inauguracja konferencji 

dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

13.50 - 14.00

Zapalenia naczyń w Polsce. Wieloośrodkowe projekty badawcze

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

14.00 - 14.10

POLVAS-co nowego w 2021r

dr n. biol. Krzysztof Wójcik

14.10 - 14.20

POLPIDA-co nowego w 2021r

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

14.20 - 14.40 

Case 1 - Rzadkie i nietypowe manifestacje infekcji wirusowych w PNO

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan

14.40 - 15.00

Case 2 - Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w ANCA zależnych zapaleniach naczyń w dobie pandemii na podstawie analizy przypadku chorego

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, dr n. med. Radosław Jeleniewicz

15.00 - 15.20

Case 3 - Zagrażające życiu krwawienia tętnicze w przebiegu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń- seria przypadków 

dr n. med. Hanna Storoniak

15.20 - 16.00

Case 4 - Toczyć, nie toczyć - oto jest pytanie? sesja interaktywna

dr n. med. Anna Masiak, dr n. med. Marcin Ziętkiewicz, dr n. med. Agnieszka Padjas, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

16.00 - 16.10 

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

16.10 - 16.15

Przerwa

Panel 2 Osoby prowadzące: dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak, dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha

16.15 - 16.35

Case 5 - Polineuropatia-objaw, czy odrębna choroba immunologiczna

dr n. med. Robert Bonek

16.35 - 16.55

Case 6 - Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe u dzieci- przypadki spędzające sen z powiek lekarza

prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

16.55 - 17.15

Case 7 - Czy to tylko zespół antyfosfolipidowy? sesja interaktywna

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

17.15 - 17.35

Case 8- Przewlekłe ropne zmiany skórne-infekcja, reakcja autoimmunizacyjna, czy niedobór odporności sesja interaktywna

dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

17.35 - 17.45

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

17.45 - 17.50 Przerwa

Panel 3 Osoby prowadzące: dr hab. n. med.  Sylwia Kołtan, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

17.50 - 18.10

Case 9 - Tajemnice dopełniacza - seria przypadków

dr n. med. Marcin Ziętkiewicz

18.10 - 18.30

Case 10- Reakcja autozapalna, czy zespół autozapalny - seria przypadków sesja interaktywna 

dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz

18.30 - 18.50

Case 11 - Monogenowy zespół autozapalny, który zaczyna się po 50-siątce: czy to w ogóle możliwe? sesja interaktywna

dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk

18.50 - 19.00

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

19.00 - 19.05

Podsumowanie I dnia konferencji

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

19.10 - 20.00

Spotkanie grupy POLVAS

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. biol. Krzysztof Wójcik

19.10 - 20.00

Spotkanie Krajowego konsultanta z dziedziny immunologii klinicznej 

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan z konsultantami wojewódzkimi online

Sobota, 12.06.2021

Panel 4 Osoby prowadzące: dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

09.00 - 09.20

Case 12 - Zespół Blooma - nie tylko problem niedoboru odpornosci 

dr n. med. Agnieszka Padjas

09.20 - 09.40 

Case 13 - CRMO - jak rozpoznac i leczyć- studium przypadku

 dr n. med Elzbieta Berdej-Szczot

09.40 - 10.25  

SESJA SPONSOROWANA FIRMY TAKEDA

09.40 - 09.55

Case 14 - Dziecko z zapaleniem skóry- tylko alergia, czy az wrodzone zaburzenie odpornosci?

dr n. med. Edyta Heropolitanska-Pliszka

09.55 - 10.10 

Case 15 - Wielkie kłopoty z małymi krwinkami 

dr n. med. Beata Wolska-Kusnierz

10.10 - 10.25 

Case 16 - Czy fSCIG i ciaza to udany duet w PNO i WNO? 

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

10.25 - 10.40 

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

10.40 - 10.50

Przerwa

Panel 5 Osoby prowadzące: dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, dr hab. n. med. Sylwia Kołtan

10.50 - 11.10 

Case 17 - Czy deficyt ligazy DNA I moze powodowac SCID?

dr n. med. Nel Dabrowska-Leonik

11.10 - 11.30

Case 18 IPEX-kiedy rozpoznanie rodzaju niedoboru odpornosci zaskakuje

dr n. med. Anna Szaflarska

11.30 - 11.50

Case 19 Czy HSCT do dobry wybór w leczeniu chorób immunologicznych?

dr hab. n. med Katarzyna Drabko

11.50 - 12.00

Przerwa

Panel 6. Osoby prowadzące: dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

12.00 - 12.20

Case 20 - Dysplazja ektodermalna i nie tylko 

prof. dr hab. n.med. Anna Pituch-Noworolska

12.20 - 12.40

Case 21 - HUS, czy a-HUS, a moze TTP? 

dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha

12.40 - 13.00

Case 22 - Choroba Stilla w róznych odsłonach - seria przypadków 

prof. dr hab. Małgorzata Wisłowska

13.00 - 13.05   Podsumowanie konferencji dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk