Jesteś tutaj: Program

Program

Piątek, 28.02.2020

12.45 - 13.45

Lunch

Sesja-prowadzona przez prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

13.45 - 14.00

Inauguracja konferencji i kilka słów o POLVAS (rejestr zapaleń naczyń)i POLPIDA (rejestr pierwotnych niedoborów odporności u osób dorosłych)
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. biol. Krzysztof Wójcik, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

14.00 - 14.25 Case 1: Grzybica skórno-śluzówkowa –problem dermatologiczny, czy immunologiczny? dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
14.25 - 14.50 Case 2: Rytuksymab po ciemnej stronie mocy-powikłania płucne u chłopca z PNO po leczeniu anty-CD20 dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
14.50 - 15.15 Case 3: Toczeń przedkliniczny, czy już klasyfikacyjna choroba- analiza wybranych przypadków prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
15.15 - 15.40 Case 4: Co może się ukrywać pod rozpoznaniem CVID? dr n. med. Anna Szaflarska
15.40 - 16.05 Case 5: Czy to na pewno kriopirynopatia?-seria przypadków dr. n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
16.05 - 16.30 Przerwa kawowa

Sesja-prowadzona przez prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar; prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

16.30 - 16.55

Case 6: Czy trudno jest rozpoznać i leczyć chorobę Takayasu-seria przypadków dr hab. n. med. Bogdan Batko

16.55 - 17.20 Case 7: "NMOsd choroba o wielu maskach, wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne"-seria przypadków dr n. med. Robert Bonek
17.20 - 17.55 Case 8: Pacjent z zwłóknieniem zagałkowym- okiem okulisty dr n. med. Joanna Przeździecka–Dołyk
17.55 - 18.20 Case 9: Pacjent z zwłóknieniem zagałkowym-okiem immunologa klinicznego dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
18.20 - 18.45 Case 10: Zaburzenia odporności komórkowej jako problem diagnostyczny - seria przypadków prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska
18.50 - 19.30 Spotkanie grupy POLVAS (dla czonków konsorcjum)
18.50 - 19.30 Spotkanie wszystkich konsultantów wojewódzkich z dziedziny immunologii klinicznej z konsultantem krajowym - dr hab. n. med. Sylwią Kołtan
19.30 Kolacja

Sobota, 29.02.2020

Sesja-prowadzona przez  dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

9.00 - 09.25

Case 11: Nietypowy HLH, czy choroba Stilla u pacjenta nastoletniego - opis przypadku dr n. med. Marcin Mikoś

9.25 - 09.50 Case 12: APDS2 u pacjenta z neurofibromatozą typu 1 - kręta droga do rozpoznania dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
09.50 -10.15 Case 13: Eozynofilowe nacieki w skórze w chorobach immunologicznych-seria przypadków dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
10.15 -10.40

Case 14: Jak szukać igły w stogu siana- zlecanie i interpretacja badań genetycznych w chorobach autozapalnych? dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora

10.40 -11.05 Przerwa kawowa

Sesja-prowadzona przez dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

11.05 -11.30

Case 15: Ciężkie powikłania immunosupresji po przeszczepieniu nerki u pacjentów z SLE – seria przypadków  dr hab. med. Barbara Bułło-Piontecka ;

lek. med. Michał Komorniczak

11.30 -11.55 Case 16: Różne oblicza choroby IgG4 - zależnej  dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
11.55 -12.20 Case 17: Nawracająca ropowica skóry - opis przypadku. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć
12.20 -12.45 Case 18: Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe - problem częsty, czy rzadki- seria przypadków dr n. med. Hanna Ługowska-Umer
12.45 -13.10 Case 19: CVID-problem autoimmunizacji, czy niedoboru odporności?-seria przypadków dr n. med. Agnieszka Padjas
13.10 -13.25 Podsumowanie konferencji dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha; dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13.25 Lunch

Kontakt z nami

KIMZE SP. Z O.O.

ul. Wojska Polskiego 7, 05-850 Macierzysz

  606 880 359; 606 163 993

© wszystkie prawa zastrzeżone